Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33628
Nhan đề: Viện Nghiên cứu Trung Quốc – Nhìn lại 25 năm xây dựng, phát triển và định hướng hoạt động trong thời gian tới
Tác giả: Nguyễn, Xuân Cường
Từ khoá: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Định hướng hoạt động
Xây dựng
Phát triển
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.03-13
Tóm tắt: Bài viết tổng kết những kết quả đã đạt được của Viện Nghiên cứu Trung Quốc trong 25 năm qua và định hướng trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33628
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.