Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33632
Nhan đề: Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng trong thời kỳ mới
Tác giả: Lê, Kim Sa
Nguyễn, Văn Thanh
Từ khoá: Trung Quốc
ASEAN
Việt Nam
Vịnh Bắc Bộ mở rộng
Vành đai và Con đường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.24-37
Tóm tắt: Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng được coi là một trong những hình thức hợp tác tiểu vùng quan trọng giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á và là một trong những cơ chế đàm phán một số vấn đề giữa Trung Quốc với các quốc gia xung quanh biển Đông. Từ khi Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 đến nay, giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á có liên quan đã triển khai một số hoạt động nghiên cứu và thực tiễn xung quanh hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, cảng biển, thương mại hàng hóa và dịch vụ, du lịch… Tuy nhiên, sau khi sáng kiến Vành đai và Con đường ra đời, đặc biệt là việc Trung Quốc thúc đẩy xây dựng Con đường tơ lụa mới trên biển, hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng có xu hướng chững lại. Đồng thời, cùng sự thay đổi của bối cảnh quốc tế và khu vực, những thời cơ và thách thức mới cũng đã đặt ra với mô hình hợp tác tiểu vùng này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33632
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.38 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.