Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33632
Title: Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng trong thời kỳ mới
Authors: Lê, Kim Sa
Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Trung Quốc
ASEAN
Việt Nam
Vịnh Bắc Bộ mở rộng
Vành đai và Con đường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 09 .- Tr.24-37
Abstract: Hợp tác Vịnh Bắc Bộ mở rộng được coi là một trong những hình thức hợp tác tiểu vùng quan trọng giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á và là một trong những cơ chế đàm phán một số vấn đề giữa Trung Quốc với các quốc gia xung quanh biển Đông. Từ khi Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 đến nay, giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á có liên quan đã triển khai một số hoạt động nghiên cứu và thực tiễn xung quanh hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, cảng biển, thương mại hàng hóa và dịch vụ, du lịch… Tuy nhiên, sau khi sáng kiến Vành đai và Con đường ra đời, đặc biệt là việc Trung Quốc thúc đẩy xây dựng Con đường tơ lụa mới trên biển, hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng có xu hướng chững lại. Đồng thời, cùng sự thay đổi của bối cảnh quốc tế và khu vực, những thời cơ và thách thức mới cũng đã đặt ra với mô hình hợp tác tiểu vùng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33632
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.