Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33672
Nhan đề: EVNNPC Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018
Tác giả: Mạnh Đức
Từ khoá: EVNNPC
Tổng kết
Triển khai nhiệm vụ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 231 .- Tr.9
Tóm tắt: Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Tổng kết tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong các tháng cuối năm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33672
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
869.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.