Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33672
Title: EVNNPC Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018
Authors: Mạnh Đức
Keywords: EVNNPC
Tổng kết
Triển khai nhiệm vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 231 .- Tr.9
Abstract: Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức Tổng kết tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong các tháng cuối năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33672
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
869.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.