Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33685
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của hộ gia đình tại các quốc gia châu Phi và hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Vũ, Đức Dũng
Vũ, Thu Trang
Lê, Hà Thanh
Keywords: Nước sinh hoạt
Hộ gia đình
Châu Phi
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 07 .- Tr.24-30
Abstract: Nước là thành phần quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải mọi người dân đều có cơ hội được tiếp cận và sử dụng nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh đặc biệt là các nước đang phát triển ở châu Phi. Nguồn nước không quá dồi dào, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng nhiều mặt trái của phát triển kinh tế đang khiến nhiều nước ở châu Phi đối mặt với các vấn đề phức tạp về tài nguyên nước. Bên cạnh việc phát triển các công nghệ giúp cải tiến chất lượng nguồn nước, việc tìm hiểu và nắm vững cách thức sử dụng nước của các hộ gia đình, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nguồn nước là điều cần thiết để nhà nước, các tổ chức quốc tế và cộng đồng có phương án quản lý và mở rộng hệ thống cấp nước an toàn một cách hiệu quả hơn. Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến việc lựa chọn nguồn nước sinh hoạt của các hộ gia đình ở châu Phi; từ đó phác họa về hành vi, thói quen sử dụng nước của các hộ dân và rút ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33685
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.