Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33691
Title: Ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do tới ngành dệt may Việt Nam
Authors: Đỗ, Khắc Dũng
Keywords: Hiệp định thương mại
Thương mại tự do
CPTPP
Dệt may
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 07 .- Tr.39-45
Abstract: Sau 11 năm được công nhận là thành viên chính thức của WTO, kinh tế Việt Nam đã phản chiếu những mặt sáng tối khác nhau. Bài học hội nhập kinh tế quốc tế là rất bổ ích, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi Việt Nam là nước tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào xuất khẩu với những mặt hàng có giá trị gia tăng thấp, sử dụng nhiều lao động. Việc Việt Nam tham gia các hệp định thương mại khu vực, là điều tất yếu do đây là xu thế phát triển lâu dài, ổn định, tạo nhiều cơ hội và lợi thế cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may. Để có thể tận dụng tối đa các hiệp định hiện tại, sẵn sàng cho các hiệp định trong tương lai, việc nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các hiệp định tới ngành dệt may Việt Nam, đặc biệt là hiệp định CPTTP, là công việc cần thiết, từ đó đưa ra được định hướng phát triển, giúp ngành dệt may của Việt Nam ngày một phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33691
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.