Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3372
Title: Thiết kế và thực nghiệm hệ thống video clip hướng dẫn giảng dạy thí nghiệm vật lý phổ thông phần cơ học và nhiệt học
Authors: Đỗ, Thị Phương Thảo
Lê, Thanh Thảo
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống được các nội dung lý luận liên quan đến thí nghiệm Vật lý phổ thông và biện pháp hướng dẫn thí nghiệm Vật lý phổ thông. - Thực hiện được bộ video clip hướng dẫn giảng dạy thí nghiệm Vật lý phổ thông phần Cơ học và Nhiệt học. - Thử nghiệm công bố trên các mạng xã hội và nhận thông tin phản hồi.
Description: 67 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3372
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.