Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33733
Title: Nghiên cứu đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm đường phố tại thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Văn Bá
Nguyễn, Trung Nghĩa
Huỳnh, Văn Tùng
Trần, Tố Loan
Keywords: Thức ăn đường phố
An toàn thực phẩm
Cần Thơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 570 .- Tr.60-62
Abstract: Thức ăn đường phố đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các bữa ăn rẻ tiền, đại diện cho văn hóa địa phương và tạo thu nhập với vốn đầu tư thấp. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm của các nhà cung cấp thức ăn đường phố hiện nay với mẫu 400 nhà cung cấp thức ăn đường phố ở thành phố Cần Thơ và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý an toàn thực phẩm cho các nhà cung cấp thức ăn đường phố của Thành phố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33733
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.