Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33752
Title: Vai trò của kinh tế biển và mối quan hệ với an ninh, quốc phòng của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh
Keywords: Kinh tế biển
An ninh
Quốc phòng
Việt Nam
Hội nhập
Quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 570 .- Tr.99-101
Abstract: Việt Nam là một quốc gia biển với mỗi 100 km² diện tích lãnh thổ, Việt Nam có gần 1 km chiều dài bờ biển, gấp 6 lần chỉ số trung bình của thế giới. Có 28/63 tỉnh, thành phố ven biển, chiếm 42% diện tích đất liền và 45% tổng dân số, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lợi thế và tiềm năng lớn về tài nguyên biển, hải đảo... Các ngành như thương mại hàng hải, du lịch biển, khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, công nghiệp dầu khí luôn đóng góp một tỷ lệ lớn vào GDP cả nước. Do vậy, kinh tế biển ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33752
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.