Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33752
Nhan đề: Vai trò của kinh tế biển và mối quan hệ với an ninh, quốc phòng của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Khánh
Từ khoá: Kinh tế biển
An ninh
Quốc phòng
Việt Nam
Hội nhập
Quốc tế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 570 .- Tr.99-101
Tóm tắt: Việt Nam là một quốc gia biển với mỗi 100 km² diện tích lãnh thổ, Việt Nam có gần 1 km chiều dài bờ biển, gấp 6 lần chỉ số trung bình của thế giới. Có 28/63 tỉnh, thành phố ven biển, chiếm 42% diện tích đất liền và 45% tổng dân số, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lợi thế và tiềm năng lớn về tài nguyên biển, hải đảo... Các ngành như thương mại hàng hải, du lịch biển, khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, công nghiệp dầu khí luôn đóng góp một tỷ lệ lớn vào GDP cả nước. Do vậy, kinh tế biển ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33752
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.