Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33757
Title: Thiết kế ống khói nhà máy nhiệt điện có tính ảnh hưởng của nhiệt độ
Authors: Lê, Thanh Toàn
Chu, Việt Thức
Keywords: Thiết kế ống khói
Nhà máy nhiệt điện
Ảnh hưởng của nhiệt độ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 231 .- Tr.22-24
Abstract: Nhà máy nhiệt điện đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống sản xuất năng lượng quốc gia. Thiết kế các hạng mục trong nhà máy nhiệt điện trong đó có bộ phận ống khói là phần không thể thiếu. Ống khói lò hơi chịu tác dụng của các tải trọng cơ bản như tải trọng bản thân, tải trọng gió, và chịu ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ. Tuy vậy việc nghiên cứu về ảnh hưởng nhiệt độ đến tính toán thiết kế ống khói còn thiếu nhiều tài liệu tham khảo cũng như chỉ dẫn. Vì thế nghiên cứu này đề cập đến việc thiết kế ống khói của nhà máy nhiệt điện khi kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33757
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.