Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3378
Title: Xây dựng cơ sở lý thuyết chương phương trình sóng và ứng dụng để giải một số dạng bài tập cơ bản.
Authors: Vũ, Thanh Trà
Nguyễn, Thị Thanh Tuyền
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương 1 – Đại cương về phương trình sóng: Tôi đã giới thiệu về các loại phương trình vi phân trong vật lý – toán gồm ba loại cơ bản: phương trình Hyperbolic, Parabolic và Elliptic. Dạng đơn giản nhất của phương trình Hypebolic là phương trình sóng: trình bày khái niệm, cách thiết lập phương trình, năng lượng dao động của dây, các điều kiện để tồn tại phương trình dao động. - Chương 2 – Các bài toán trong phương trình sóng: Phương pháp tách biến và đổi biến số được tôi áp dụng nhiều để xây dựng phương trình dao động của dây vô hạn, dây hữu hạn, màng hình chữ nhật; giải thích được ý nghĩa vật lý của các nghiệm riêng. - Chương 3 – Bài tập vận dụng: Tôi đã phân loại và giải chi tiết các bài tập về dao động tự do, dao động cưỡng bức của dây hữu hạn, dao động tự do của màng chữ nhật và màng vuông. Phương pháp tách biến được tôi sử dụng chủ yếu trong các bài tập.
Description: 111 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3378
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.238.189.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.