Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33787
Nhan đề: Giảm thiểu 81/300 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn Hà Nội
Tác giả: Hải Phượng
Từ khoá: Giảm thiểu vi phạm
Hành lang bảo vệ an toàn
Lưới điện cao áp
Thành phố Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 231 .- Tr.43-44
Tóm tắt: Tính đến 30/6, thành phố Hà Nội đã giảm được 81/300 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (HLBVATCTLĐCA). và không để xảy ra bất kỳ trường hợp tai nạn nào do người dân vi phạm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33787
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.