Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3381
Title: Phân loại bài tập theo thang bậc nhận thức Bloom chương VI: Chất khí và chương VIII: Cơ sở của nhiệt động lực học (VL10NC song ngữ)
Authors: Đặng, Minh Triết
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ở chương trình Vật lý phổ thông hiện nay, thì có nhiều mảng kiến thức khác nhau, do đó các dạng bài tập tương ứng với đó cũng da dạng không kém. Chương VI và chương VIII của chương trình vật lý 10 nâng cao cũng không ngoại lệ.Đề tài “Hệ thống kiến thức và phân loại bài tập chương VI: Chất khívà chương VIII: Cơ sở của nhiệt động lực họcsách giáo khoa Vật lý 10 (song ngữ)” đã tóm lược cơ sở lý thuyết của hai chương trên. Thông qua đó, giải thích được nhiều hiện tượng vật lý cũng như các chu trình biến đổi trạng thái, nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt, máy lạnh. Hơn nữa, phần tiếng anh có thể giúp học sinh bổ sung thêm cho từ vựng chuyên ngành Vật lý ở tiếng anh đối với bản thân.Tóm lại, tôi hy vọng đề tài này có thểgiúp học sinh hệ thống lại lượng kiến thức và phương pháp giải để các em tự tin vào kỳ thi Trung học phổ thông sắp tới.
Description: 75 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3381
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.