Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33859
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên
Authors: Nguyễn, Bích Như
Keywords: Sự hài lòng
Hoạt động giảng dạy
Cao đẳng sư phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.03-10
Abstract: Bài viết báo cáo kết quả nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên tại một trường cao đẳng sư phạm. Nghiên cứu đã phát hiện 6 nhân tố có ảnh hưởng cùng chiều với Sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên là (1) Phương tiện giảng dạy, (2) Nội dung giảng dạy, (3) Phương pháp giảng dạy, (4) Sự kết hợp giữa phương tiện, nội dung và phương pháp giảng dạy, (5) Sự nhiệt tình của giảng viên, (6) Sự quan tâm của giảng viên đến sinh viên. Trong đó, có ảnh hưởng lớn nhất là nhân tố Sự quan tâm của giảng viên đến sinh viên và ảnh hưởng ít nhất là nhân tố Nội dung giảng dạy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33859
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.