Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3386
Title: Khảo sát quá trình ép chảy vật liệu tổ hợp xốp Cu-(5%KL)Cr tổng hợp bằng phương pháp luyện kim bột
Authors: Hồ, Ký Thanh
Ngô, Kiên Cường
Trần, Văn Dũng
Nguyễn, Đức Duy
Keywords: Vật liệu tổ hợp xốp
Ép chảy
Mức độ biến dạng
Hóa bền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.72-78
Abstract: Bài báo này trình bày một số kết quả khảo sát quá trình ép chảy vật liệu tổ hợp (VLTH) xốp Cu-(5%kl)Cr được tổng hợp bằng phương pháp luyện kim bột. Quá trình ép chảy phôi VLTH xốp Cu-(5%kl)Cr được thực hiện cùng mức độ biến dạng 17,35%. Kết quả cho thấy, quá trình ép chảy nguội trực tiếp phôi VLTH xốp hầu hết các mẫu bị nứt gãy thể hiện khả năng biến dạng của vật liệu kém do sự xuất hiện của các hạt Cr có kích thước rất nhỏ gây hóa bền nền Cu. Quá trình ép chảy nguội phôi VLTH xốp có sử dụng vỏ bọc Cu do lớp vỏ Cu mềm dẻo nên mức độ biến dạng đạt đến 28,2%; phần lõi VLTH xốp mức độ biến dạng chỉ đạt 5,1%. Độ cứng của VLTH xốp sau khi ép chảy nguội tăng khoảng 10%. Độ xốp của VLTH xốp sau khi ép chảy giảm đến 50% mật độ của vật liệu đạt khoảng 95% cơ bản đảm bảo các yêu cầu của vật liệu sử dụng trong lĩnh vực điện cực hàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3386
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
404.6 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.