Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33862
Title: Giải thích sai lầm của học sinh theo “Hợp đồng dạy học”: Trường hợp tìm hiểu phương trình đường thẳng trong mặt phẳng
Authors: Dương, Hữu Tòng
Võ, Huỳnh Hưng
Lương, Việt Hưng
Vương, Thị Xuân Mai
Trần, Trung Nhiệm
Lê, Mộng Tuyền
Phan, Thị Mỹ Xuân
Trần, Thị Ý
Keywords: Sai lầm
Hợp đồng dạy học
Phương trình đường thẳng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.22-27
Abstract: Từ góc độ của khái niệm “hợp đồng dạy học’, bài viết này trình bày một nghiên cứu về sai lầm của học sinh khi tìm hiểu phương trình đường thẳng. Kết quả cho thấy nhiều em mắc phải sai lầm là do tuân thủ các quy tắc của hợp đồng dạy học về phương trình đường thẳng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33862
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.