Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33873
Title: PC Khánh Hòa: Cẩn trọng trong công tác phòng chống lụt bão
Authors: Lê, Hải
Keywords: PC Khánh Hòa
Phòng chống lụt bão
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.7
Abstract: Để đối phó với mùa mưa bão năm 2018, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã tích cực, cẩn trọng triển khai công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) với các nội dung cụ thể, sát thực tế dựa trên cơ sở rút kinh nghiệm sâu sắc về việc xử lý cơn bão lịch sử số 12 năm 2017 xảy ra tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33873
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
847.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.