Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33879
Nhan đề: Dùng máy tính cầm tay Casio fx 570 VNplus hỗ trợ giải một số dạng bài tập trắc nghiệm môn toán nội dung Giải tích
Tác giả: Lê, Trung Hiếu
Hoàng, Công Hưng
Từ khoá: Casio fx 570 VnPlus
Giải thuật máy tính
Toán trắc nghiệm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.28-35
Tóm tắt: Chúng tôi giới thiệu và phát triển nâng cao một số giải thuật máy tính trên dòng máy Casio fx 570 VnPlus để giải một số dạng bài tập tắc nghiệm môn toán nội dung giải tích lớp 12. Khi đề cập mỗi dạng toán, chúng tôi nêu cơ sở toán học khi giải chúng theo cách tự luận thông thường và cách giải nhanh bằng máy tính cầm tay. Chúng tôi tổng quát thành các dạng chung có thể giải được bằng giải thuật đã nêu. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một số bài tập minh họa. Các giải thuật và dạng bài tập được nêu giúp giáo viên toán có cách ra đề kiểm tra, đề thi phù hợp, tránh các dạng toán đã có giải thuật máy tính tìm kết quả nhanh chóng mà học sinh không cần vận dụng kiến thức toán học để giải.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33879
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.