Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33879
Title: Dùng máy tính cầm tay Casio fx 570 VNplus hỗ trợ giải một số dạng bài tập trắc nghiệm môn toán nội dung Giải tích
Authors: Lê, Trung Hiếu
Hoàng, Công Hưng
Keywords: Casio fx 570 VnPlus
Giải thuật máy tính
Toán trắc nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.28-35
Abstract: Chúng tôi giới thiệu và phát triển nâng cao một số giải thuật máy tính trên dòng máy Casio fx 570 VnPlus để giải một số dạng bài tập tắc nghiệm môn toán nội dung giải tích lớp 12. Khi đề cập mỗi dạng toán, chúng tôi nêu cơ sở toán học khi giải chúng theo cách tự luận thông thường và cách giải nhanh bằng máy tính cầm tay. Chúng tôi tổng quát thành các dạng chung có thể giải được bằng giải thuật đã nêu. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một số bài tập minh họa. Các giải thuật và dạng bài tập được nêu giúp giáo viên toán có cách ra đề kiểm tra, đề thi phù hợp, tránh các dạng toán đã có giải thuật máy tính tìm kết quả nhanh chóng mà học sinh không cần vận dụng kiến thức toán học để giải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33879
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.