Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33881
Title: EVN là doanh nghiệp đứng đầu về công khai minh bạch thông tin
Authors: Mạnh Đức
Keywords: EVN
Công khai minh bạch
Thông tin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.10
Abstract: Đó là thông tin được Tổ chức Hướng tới Minh bạch (Towards Transparency - TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) Việt Nam công bố tại báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Báo cáo TRAC 2018), diễn ra sáng ngày 21/8, tại Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33881
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
930.6 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.