Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33881
Nhan đề: EVN là doanh nghiệp đứng đầu về công khai minh bạch thông tin
Tác giả: Mạnh Đức
Từ khoá: EVN
Công khai minh bạch
Thông tin
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.10
Tóm tắt: Đó là thông tin được Tổ chức Hướng tới Minh bạch (Towards Transparency - TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) Việt Nam công bố tại báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Báo cáo TRAC 2018), diễn ra sáng ngày 21/8, tại Hà Nội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33881
ISSN: 0686-3883
Bộ sưu tập: Điện & Đời sống

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
930.6 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.