Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33882
Title: Ứng dụng phần mềm iMindmap 9 để xây dựng sơ đồ tư duy giảng dạy môn Sinh học 12
Authors: Đinh, Minh Quang
Huỳnh, Thị Thùy Dương
Kim, Thị Hồng Hoa
Nguyễn, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Thùy Nhiên
Trịnh, Cẩm Thu
Keywords: Sinh học 12
Sơ đồ tư duy
iMindmap 9
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.36-41
Abstract: Nghiên cứu đã cung cấp quy trình năm bước xấy dựng sơ đồ tư duy cho nội dung Sinh học lớp 12 bằng phần mềm iMindmap 9. Sơ đồ tư duy được thiết kế dưới dạng bài tập điền khuyết nhằm kích thích tinh thần học tập của học sinh. Câu hỏi ôn tập được đính kèm sau mỗi sơ đồ tư duy bài học nhằm giúp cho học sinh khắc sâu hơn kiến thức. Kết quả dạy thực nghiệm và khảo sát học sinh ở 4 lớp 12 tại Trường Trung học phổ thông Thực hành Sư Phạm và Trường Trung học phổ thông An Khánh cho thấy cả giáo viên và học sinh đánh giá cao giá trị việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học. Sơ đồ tư duy này là tư liệu quí giúp học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33882
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.2 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.