Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33884
Title: Tín ngưỡng thờ Mẫu qua tư liệu di văn Hán Nôm ở Tây Ninh (Khảo sát Linh Sơn Tiên Thạch Tự và Miếu Thiên Hậu)
Authors: Mai, Thế Mạnh
Keywords: Tín ngưỡng thờ Mẫu
Di văn Hán Nôm
Linh Sơn Tiên Thạch Tự
Miếu Thiên Hậu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.42-48
Abstract: Tín ngưỡng thờ Mẫu là hệ thống giá trị tâm linh thể hiện niềm tin, sự ngưỡng vọng, cung kính đến Mẫu; mong ước những điều tốt đẹp trong cuộc sống vật chất và tinh thần của con người. Tín ngưỡng thờ Mẫu có vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh thần người dân Tây Ninh, Linh Sơn Tiên Thạch Tự và Miếu Thiên Hậu là hai cơ sở thờ tự tiêu biểu. Tinh thần tín ngưỡng thờ Mẫu không chỉ biểu hiện qua lễ hội, đối tượng thờ cúng, vật thờ… mà còn thể hiện sâu sắc qua hệ thống di văn hóa Hán Nôm. Bài viết này chúng tôi chủ yếu tìm hiểu các hoành phi, liễn đối trong hai cơ sở thờ tự để thấy được phần nào tinh thần của Đạo Mẫu ở Tây Ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33884
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.