Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33885
Title: Tìm lời giải về vốn cho dự án lưới điện truyền tải
Authors: Bình Nguyên
Keywords: Vốn
Dự án lưới điện truyền tải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.12-13
Abstract: Để đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng giai đoạn 2018- 2030, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) dự kiến cần khoảng 10,7 tỷ USD, riêng năm 2018 là 18.107 tỷ đồng. Liệu rằng đây có phải là thách thức với EVNNPT?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33885
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.