Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33893
Title: Sự tồn tại điểm bất động chung cho ánh xạ co dạng hữu tỉ suy rộng trên không gian b-metric
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Lý
Keywords: Điểm bất động chung
Không gian b-metric
Co Geraghty
α-chấp nhận được theo quỹ đạo dạng tam giác
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.63-69
Abstract: Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập và chứng minh một số kết quả về sự tồn tại điểm bất động cho ánh xạ co dạng hữu tỉ trên không gian b-metric. Đồng thời xây dựng ví dụ để minh họa cho kết quả đạt được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33893
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.