Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33898
Title: Nghiên cứu áp dụng công nghệ không đào trong thi công hạ ngầm cáp viễn thông điện lực
Authors: Chu, Việt Thức
Nguyễn, Việt Tiến
Keywords: Công nghệ không đào
Hạ ngầm
Cáp viễn thông điện lực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.23-26
Abstract: Hiện nay, quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ tại các đô thị của nước ta, các hệ thống cáp Viễn thông - Điện lực cũng theo đó mà phát triển rất mạnh mẽ điều đó làm bộ mặt đô thị ngày càng "xấu xí" và phát sinh các vấn đề gây mất an toàn về điện, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ... là rất lớn. Bài báo này thảo luận về khả năng sử dụng công nghệ không đào (trenchless) để hạ ngầm các hệ thống cáp Viễn thông - Điện lực và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để có thể áp dụng công nghệ trên ở nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33898
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.