Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33901
Title: Phú Yên: Mạnh dạn đầu tư hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất, kinh doanh
Authors: Kiều Thơm
Keywords: Phú Yên
Điện mặt trời
Phục vụ sản xuất, kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.27-28
Abstract: Sản xuất điện mặt trời áp mái đang là chủ trương lớn nhằm phát huy các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Nắm bắt được chủ trương đó Phú Yên đã có nhiều chính sách mở cho người dân lắp đặt và sử dụng mô hình này bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33901
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.