Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33905
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo ễnh ương (Kaloula pulchra)
Tác giả: Nguyễn, Công Tráng
Huỳnh, Thanh Duy
Từ khoá: Ễnh ương
Kaloula pulchra
Sản xuất giống
Ễnh ương giống
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.85-92
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng sinh sản của ễnh ương (Kaloula pulchra) trong điều kiện nhân tạo. Kết quả ghi nhận được các chỉ tiêu sinh học sinh sản: thời gian hiệu ứng 5,2 ± 0,8 giờ ở nhiệt độ 28,6 ± 0,10C; TLSS 62,5 ±7,0%; SSSTT 143.285 ±5.860 trứng/kg; tỷ lệ thụ tinh 94,7±2,0%; TGN 20,5±0,9 giờ ở nhiệt độ 28,6±0,10C với tỷ lệ nở 98,1±0,8%; thời gian biến thái 15,0±0,1 ngày ở nhiệt độ 30,1±0,10C và tỷ lệ sống sau 40 ngày ương là 13,8±1,4%. Đây là nghiên cứu đầu tiên về sản xuất giống nhân tạo ễnh ương (Kaloula pulchra) tại Việt Nam, nó cung cấp những dữ liệu quan trọng cho những nghiên cứu tiếp theo về ễnh ương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33905
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.78 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.