Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33918
Title: Thành phố Huế đẩy mạnh lắp đặt nhiều hệ thống chiếu sáng trên các tuyến phố
Authors: Nhật Anh
Keywords: Thành phố Huế
Lắp đặt
Hệ thống hiếu sáng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.35
Abstract: Nhiều năm qua, Huế đang từng bước xây dựng để hướng tới thành phố văn minh - lịch sự, xanh - sạch - đẹp. Để đạt được điều đó, thành phố đã xác định yếu tố chiếu sáng là một trong những tiêu chí xây dựng Huế trở nên văn minh trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33918
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
908.19 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.