Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3392
Title: Ô tô, xe máy hết niên hạn thu hồi thế nào?
Authors: Thanh Hà
Keywords: Ô tô
Xe máy
Niên hạn sử dụng
Hình thức thu hồi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt nam;Số 01+02 .- Tr.17-18
Abstract: Từ ngày 01/01/2018, các loại ô tô, xe máy hết hạn sử dụng sẽ bị thu hồi. Đây là quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ. Quyết định cũng quy định rõ phương thức thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; trách nhiệm, quyền lợi trong viện thu hồi và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thu hồi xử lý sản phẩm...Tuy nhiên, khi quyết định có hiệu lực thì dư luận xã hội, người sử dụng, nhà quản lý và doanh nghiệp sản xuất lại quan tâm đến tính khả thi còn xa vời!
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3392
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
133.64 kBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.