Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33926
Title: Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp
Authors: Đoàn, Thanh Hải
Keywords: Kế toán quản trị
Kiểm soát chi phí
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06(201) .- Tr.85-88
Abstract: Kế toán quản trị là một trong những công cụ quan trọng trong cung cấp thông tin hữu ích để các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định điều hành hoạt động trong doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát chi phí một cách hiệu quả. Trong đó, công cụ chủ yếu để kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp chính là bộ phận kế toán quản trị chi phí. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của kế toán quản trị chi phí với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp là hết sức cần thiết cho các nhà quản trị, trong việc nhận thức và vận dụng kế toán quản trị chi phí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33926
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.