Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33931
Title: Thực trạng hệ thống cơ sở pháp lý về kế toán công Việt Nam và sự tác động đến việc ban hành chuẩn mực kế toán công
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Cơ sở pháp lý về kế toán công Việt Nam
Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06(201) .- Tr.93-97
Abstract: Bài viết thống kê các cơ sở pháp lý về kế toán công hiện nay và tập trung phân tích một số thông tư hướng dẫn chế độ kế toán tại các đơn vị công đang tồn tại những bất cập, trên các nội dung về hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ và báo cáo kế toán. Qua đó, đưa ra những nhận xét, trao đổi và một số khuyến nghị nhằm đẩy nhanh lộ trình ban hành chuẩn mực Kế toán công Việt Nam, nâng cao tính minh bạch về tài chính Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33931
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.