Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33944
Title: Trần Đình Sử - từ lí luận phê bình đến quan điểm dạy học ngữ văn ở trường phổ thông
Authors: Lê, Trà My
Keywords: Trần Đình Sử
Lí luận phê bình học ngữ văn
Đổi mới môn Ngữ văn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.123-128
Abstract: Bài viết: Đổi mới môn Ngữ văn liên quan đến đổi mới lí luận phê bình; Quan điểm dạy học Ngữ văn trong tương quan với tư tưởng nghiên cứu lí luận phê bình văn học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33944
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.