Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33944
Nhan đề: Trần Đình Sử - từ lí luận phê bình đến quan điểm dạy học ngữ văn ở trường phổ thông
Tác giả: Lê, Trà My
Từ khoá: Trần Đình Sử
Lí luận phê bình học ngữ văn
Đổi mới môn Ngữ văn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 08 .- Tr.123-128
Tóm tắt: Bài viết: Đổi mới môn Ngữ văn liên quan đến đổi mới lí luận phê bình; Quan điểm dạy học Ngữ văn trong tương quan với tư tưởng nghiên cứu lí luận phê bình văn học.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33944
ISSN: 0494 - 6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.