Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33965
Title: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc tích cực khẩn trương khắc phục sự cố để cấp điện sớm nhất, ổn định cho huyện Huở Phăn nước bạn Lào và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình
Authors: Nguyên Ngọc
Keywords: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc
Cung cấp điện
Khắc phục sự cố
Lào
Sơn La
Hòa Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.50-51
Abstract: Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, gây sạt lở đổ cột điện tại vị trí 254 Đường dây 110 kV Thủy điện Tó Buông – Tắt Ngoẵng, làm mất điện các TBA 110 kV Mộc Châu, TBA 110 kV Mai Châu, TBA 110 kV Lạc Sơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33965
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.