Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33973
Title: Kinh nghiệm phát triển ngành bưu chính của Australia, Canada và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Ngành bưu chính của Australia
Gợi ý cho Việt Nam
Canada
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.54-57
Abstract: Những giải pháp giúp ngành bưu chính của 2 quốc gia này là những gợi ý giúp ngành bưu chính Việt Nam phát triển, nhất là trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang bùng nổ hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33973
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.