Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33973
Nhan đề: Kinh nghiệm phát triển ngành bưu chính của Australia, Canada và gợi ý cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hải Yến
Từ khoá: Ngành bưu chính của Australia
Gợi ý cho Việt Nam
Canada
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.54-57
Tóm tắt: Những giải pháp giúp ngành bưu chính của 2 quốc gia này là những gợi ý giúp ngành bưu chính Việt Nam phát triển, nhất là trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang bùng nổ hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33973
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.