Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33974
Title: Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm măng tre Bát Độ (tỉnh Yên Bái)
Authors: Đỗ, Thị Thúy Phương
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Chuỗi giá trị
Măng tre Bát Độ
Yên Bái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.74-76
Abstract: Yên Bái có nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển cây măng tre Bát Độ. Trong những năm qua, lợi ích kinh tế từ cây măng tre Bát Độ mang lại cho Tỉnh ngày một tăng lên. Tuy nhiên đời sống của người dân trồng măng tre Bát Độ vẫn còn nhiều khó khăn. Để góp phần nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm măng tre Bát Độ, và cải thiện đời sống nông dân, phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Yên Bái, bài viết phân tích và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm măng tre Bát Độ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm phát triển chuổi giá trị cho sản phẩm này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33974
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.