Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33983
Title: Ứng dụng phương pháp Dupond nhằm phân tích khả năng sinh lời của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thị Đào
Keywords: Phương pháp Dupont
Phân tích tài chính
Khả năng sinh lời
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.85-88
Abstract: Bài viết ứng dụng phương pháp Dupont trong phân tích khả năng sinh lời của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG) trong năm 2017. Kết quả cho thấy, khả năng sinh lời tổng tài sản (TS) (ROA) và khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (KOE) của DHG năm 2017 giảm. Nguyên nhân là do, công tác quản lý chi phí của DHG chưa được tốt. Như vậy, việc vận dụng phương pháp Dupont vào phân tích khả năng sinh lời của DHG giúp cho các nhà quản trị của DHG nói riêng, các doanh nghiệp nói chung thấy được điểm mạnh, điểrn yếu của doanh nghiệp mình để có chiến lược đầu tư, sản xuất phù hợp. Từ đó, các nhà đầu tư có thể ra các quyết định kinh tế đúng đắn nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33983
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.