Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33984
Nhan đề: Niềm tin và trách nhiệm
Tác giả: Thanh Tùng
Từ khoá: Niềm tin
Trách nhiệm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07(202) .- Tr.2-3
Tóm tắt: Sau hơn 8 năm hoạt động, ngày 24/7/2020, tại Thảo Viên Re-Sort, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA), tổ chức nghề nghiệp kế toán chuyên nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33984
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
622.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.