Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33984
Title: Niềm tin và trách nhiệm
Authors: Thanh Tùng
Keywords: Niềm tin
Trách nhiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07(202) .- Tr.2-3
Abstract: Sau hơn 8 năm hoạt động, ngày 24/7/2020, tại Thảo Viên Re-Sort, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA), tổ chức nghề nghiệp kế toán chuyên nghiệp đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33984
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
622.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.