Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33987
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Herbalife với tư cách là nhà phân phối: Nghiên cứu khách hàng tại thị trường Hà Nội
Authors: Hà, Mạnh Cường
Keywords: Kinh doanh đa cấp
Công ty Herbalife
Ý định hành vi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.89-92
Abstract: Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát với 400 khách hàng ở Hà Nội đang sử dụng sản phẩm của Công ty Herbalife để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Herbalife với tư cách là nhà phân phối. Kết quả cho thấy, ý định tham gia vào Công ty Herbalife với tư cách là nhà phân phôi phụ thuộc vào 6 nhân tố như sau: Chất lượng của sản phẩm; Nguồn thu nhập thay thế; Chính sách hoa hồng; Chính sách giảm giá sản phẩm; Ánh hưởng của xã hội; Hỗ trợ của người quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33987
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.