Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33987
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Herbalife với tư cách là nhà phân phối: Nghiên cứu khách hàng tại thị trường Hà Nội
Tác giả: Hà, Mạnh Cường
Từ khoá: Kinh doanh đa cấp
Công ty Herbalife
Ý định hành vi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.89-92
Tóm tắt: Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát với 400 khách hàng ở Hà Nội đang sử dụng sản phẩm của Công ty Herbalife để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Herbalife với tư cách là nhà phân phối. Kết quả cho thấy, ý định tham gia vào Công ty Herbalife với tư cách là nhà phân phôi phụ thuộc vào 6 nhân tố như sau: Chất lượng của sản phẩm; Nguồn thu nhập thay thế; Chính sách hoa hồng; Chính sách giảm giá sản phẩm; Ánh hưởng của xã hội; Hỗ trợ của người quản lý.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33987
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.