Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33994
Title: Nâng cao kết quả công việc của cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Phạm, Văn Tuấn
Keywords: Khu vực công
Vĩnh Long
Chảy máu chất xám
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.89-92
Abstract: Khu vực công với chế độ chức nghiệp gần như trọn đời, hoạt động bằng ngân sách nhà nước, ràng buộc chặt chẽ về thứ bậc, quyền hạn lại là khu vực dễ nảy sinh sự trì trệ, quan liêu thái quá và tâm lý ỷ lại ở các cán bộ, công chức nhà nước. Các cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cũng không ngoại lệ. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm kiếm giải pháp cải thiện kết quả công việc là rất cần thiết đối với lãnh đạo huyện Mang Thít, nhất là trong bối cảnh “chảy máu chất xám” ở khu vực công đang khá phổ biến hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33994
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.