Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34003
Title: Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Kế toán quản trị
Thay đổi
Toàn cầu
Công nghệ thông tin
Kế toán quản lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 07(202) .- Tr.38-40
Abstract: Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, từ thói quen sinh hoạt tới cách tư duy, phương thức hoạt động sản xuất - kinh doanh. Cuộc cách mạng về công nghệ đang giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, nhưng cũng gia tăng áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Nghiên cứu này nhấn mạnh vào nội dung vai trò của kế toán quản trị thay đổi trong nền kinh tế hiện nay, nội dung tập trung vào mục đích, chức năng và vai trò của công nghệ thông tin tác động đến kế toán quản trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34003
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.