Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3400
Title: Phân tích các dị thường trọng lực khu vực An Giang bằng phép biến đổi Wavelet.
Authors: Dương, Quốc Chánh Tín
Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm có 3 chương: Ở chương 1 trình bày các nguyên lí cơ bản trong việc thăm dò trọng lực cũng như tóm tắt một số cơ sở lí thuyết, phương pháp đo và một số dụng cụ đo. Sau đó ở chương 2 giới thiệu về phép biến đổi wavelet và bộ lộc gradient. Từ cở sở ở hai chương trên từ đó có thể áp dụng để phân tích số liệu trọng lực ở một số vùng ở khu vực Ang Giang trên mô hình lý thuyết và thực tế được thể hiện chi tiết ở chương 3.
Description: 75 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3400
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.