Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3400
Nhan đề: Phân tích các dị thường trọng lực khu vực An Giang bằng phép biến đổi Wavelet.
Tác giả: Dương, Quốc Chánh Tín
Nguyễn, Văn Hậu
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn gồm có 3 chương: Ở chương 1 trình bày các nguyên lí cơ bản trong việc thăm dò trọng lực cũng như tóm tắt một số cơ sở lí thuyết, phương pháp đo và một số dụng cụ đo. Sau đó ở chương 2 giới thiệu về phép biến đổi wavelet và bộ lộc gradient. Từ cở sở ở hai chương trên từ đó có thể áp dụng để phân tích số liệu trọng lực ở một số vùng ở khu vực Ang Giang trên mô hình lý thuyết và thực tế được thể hiện chi tiết ở chương 3.
Mô tả: 75 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3400
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.