Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34022
Title: Giải pháp xây dựng hệ thống điện truyền tải linh hoạt
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường
Keywords: Hệ thống điện truyền tải
Giải pháp xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 233 .- Tr.20-26
Abstract: Quy mô Hệ thống điện (HTĐ) Việt Nam đã có sự phát triển ấn tượng trong hai thập kỷ vừa qua. Nếu năm 2000, sản lượng tiêu thụ điện của Việt Nam chỉ là 22 tỷ kWh, đứng thứ 58 thế giới, thì đến năm 2016 đã đạt 159 tỷ kWh, vượt 23 bậc lên xếp thứ 25/196 quốc gia. Xét trên quy mô Châu Á thì Việt Nam đang đứng thứ 10/40 nước về sản lượng tiêu thụ điện. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải, HTĐ truyền tải 500-220 kV Việt Nam cũng có sự phát triển ngoạn mục. So với năm 2000, công suất Trạm biến áp (TBA) truyền tải đã tăng 7 lần, chiều dài đường dây truyền tải tăng hơn 5 lần. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về quy mô đã làm cho lưới truyền tải Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải như: dòng điện ngắn mạch tăng dần theo từng năm và đã vượt mức dòng cắt cho phép của thiết bị; tiêu chí N-1 của lưới điện chưa đạt (hiện mới chỉ đáp ứng được khoảng 80%) [1]; điện áp cao và điện áp thấp ngoài ngưỡng cho phép vẫn xuất hiện thường xuyên; các vấn đề mất ổn định dao động đe dọa thường trực tới vận hành HTĐ, .... Bài viết tập trung vào các giải pháp nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định trong vận hành hệ thống điện dựa trên quan điểm cần xây dựng hệ thống điện truyền tải có tính linh hoạt cao. Tính linh hoạt của HTĐ cần phải thể hiện rõ nét trong các khâu: (i) Quy hoạch phát triển Hệ thống điện; (ii) Thiết kế Trạm biến áp và Đường dây tải điện; (iii) Xây dựng hệ thống điện truyền tải thông minh; (iv) và sử dụng các thiết bị truyền tải điện linh hoạt FACTS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34022
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.